گسترش کاربرد شبکه ها و رسانه های اجتماعی و نرخ نفوذ بالای استفاده از انواع گوشی های هوشمند و تبلت ها در بین اقشار مختلف مشتریان بانکی، استراتژی های صنعت بانکداری را به سمت و سوی طراحی و ارائه سرویس های نوین بر بستر ابزارهای جدید ارتباطی سوق داده است.