مسابقه TIT1404

نفرات برگزیده مسابقه TIT 1404 معرفی شدند

نفرات اول تا سوم مسابقه  TIT 1404 با رای همکاران این شرکت انتخاب شده و طی مراسمی در تاریخ هشتم تیر ماه جایزه و لوح تقدیر خود را از مدیرعامل محترم مجموعه دریافت کردند. شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران در اردیبهشت 1399 در راستای دریافت نظرات و ایده های همکاران خود در مورد آینده شرکت،  اقدام به برگزاری مسابقه TIT 1404 نمود تا  همه همکاران در طراحی چشم انداز و ماموریت این مجموعه سهیم باشند.  در این مسابقه همکاران به طور نمادین سوار بر موشک زمان، سفری به 5 سال آینده داشته و سفرنامه‌ها و دیده‌ها و تجارب خود را در قالبی شکیل و خلاقانه با سایر همکاران در میان گذاشتند.

10 طرح  ارائه شد بر اساس کد تخصیصی به هرکدام و با رعایت محرمانگی در بستر الکترونیک با تمامی همکاران به اشتراک گذاشته شد تا داور مسابقه نیز خود همکاران باشند و سه طرح برتر را در فضای رقابتی عادلانه انتخاب نمایند.

 بعد از جمع بندی نتایج آرا، طرح خانم عسگر به عنوان طرح اول انتخاب شد، طرح آقای برادران و خانم توتونچیان هم به ترتیب جایگاه دوم و سوم را بر اساس نظرات ثبت شده به خود تخصیص دادند. همچنین طرح آقای صدیقیان نیز سزاوار تقدیر ویژه شناخته شد.

طرح نفر دوم- آقای برادران