توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران
  • معرفی و موقعیت

    گسترش کاربرد شبکه ها و رسانه های اجتماعی و نرخ نفوذ بالای استفاده از اینترنت و بویژه انواع گوشی های هوشمند و تبلت ها در بین اقشار مختلف مشتریان بانکی، استراتژی های صنعت بانکداری را به سمت و سوی طراحی و ارائه سرویس های نوین بر بستر ابزارهای جدید ارتباطی سوق داده است. در سال های اخیر به خوبی می توان آثار این تغییر رویکرد را در صنعت بانکی کشورمان نیز شاهد بود. به منظور همراستایی با تغییرات پیش رو در نظام بانکی و پوشش نیازمندی های مشتریانی که امروز دریافت سرویس های نوین الکترونیکی را نه یک خدمت ارزش افزوده بلکه یک ضرورت می بینند، شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری تمرکز اصلی خود را به سرمایه گذاری در ارائه محصولات نرم افزاری و سرویس های این گروه نموده است.

  • ماموریت

    شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری، سرمایه گذاری و توسعه ی کسب و کارهای متنوع و پایدار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را مأموریت خود می داند که در راس آن می توان به حوزه گردشگری اشاره نمود، بطوریکه زمینه اصلی شکل گیری شرکت های گروه مالی گردشگری و نیز تاسیس بانک گردشگری در توجه به این حوزه معطوف بوده است. از این رو عمده توجه این شرکت در خدمات نوین به حوزه های گردشگری و میراث فرهنگی، معادن، بانکداری، پرداخت و دولت الکترونیک خواهد کرد.