• همکاری با ما

    ما در شرکت توسعه فناوری گردشگری از  افراد مسئولیت‌پذیر، پرتلاش، یادگیرنده و علاقه مند به کار گروهی برای پیوستن به این شرکت در شغل های مورد نیاز دعوت به همکاری می کنیم. اگر چنین فردی هستید و دوست دارید در یک محیط پویا و پرانرژی کار کنید، می توانید فرم همکاری را تکمیل نمایید.

 

فرم همکاری

  1. شما در بخش پرسشنامه استخدامی سایت اطلاعات مورد نیاز ما را تکمیل می کنید این اطلاعات ملاک بررسی و شناخت اولیه ماست . لطفا اطلاعات را درست  وارد نمایید.

بررسی رزومه ها

2.رزومه های دریافتی بررسی و بر اساس ویژگی های فردی و تخصصی غربال می گردد. در این مرحله رزومه هایی که با نیازمندی های شغل مورد نظر تطابق نداشته باشند حذف و رزومه های واجد شرایط بر اساس شایستگی های تخصصی اولویت بندی می گردند.

مصاحبه تخصصی

3.افرادی که مصاحبه تلفنی را با موفقیت پشت سر گذارند، برای انجام مصاحبه تخصصی به مدیران و مسئولان معرفی می گردند. در این مصاحبه توانایی های فنی افراد به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین جزئیات بیشتری از شغل مورد نظر برای متقاضی روشن می گردد.

مصاحبه با کمیته استخدام

4.آخرین مرحله فرایند استخدام در شرکت، مصاحبه با کمیته استخدام است که اعضای آن را مدیران ارشد شرکت تشکیل می دهند. در این مصاحبه شایستگی های رفتاری و میزان سازگاری نظام ارزشی افراد با نظام ارزشی سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.