ارزش های TIT

 • ارزش افزایی برای ذی نفعان( مشتریان):

  تمرکز ما بر افزایش رضایت و حفظ منافع کلیه ذی نفعان شرکت اعم  سهامداران، مشتريان، همکاران و شرکا و تامین کنندگان است. ما باور داریم که برآوردن کردن انتظارات ذی نفعان می بایست  با رعايت اصول اخلاق حرفه‌اي انجام گیرد.

 • وفاداری و تعهد به TIT :

    کارکنان ما به برند سازمان خود جانانه افتخار کرده  و با الویت قرار دادن منافع و ماموریت سازمان،  تلاش می کنند تا فعالیت های فردی و تیمی  خود را به نحوی مطلوب و مسئولانه به انجام رسانند. در  TIT یک نفر برای همه و همه برای یک هدف بزرگ کار می کنند. هدف ما دستیابی به چشم اندازمان است.

 • احترام به شان و منافع همکاران:

  ما به حقوق انسانی و حریم خصوصی همکاران احترام قائل هستیم و بر اساس  عدالت و شایسته سالاری با یکدیگر رفتار کرده و تلاش می کنیم محیطی امن، پر انرژی و دوستانه فراهم کنیم،  محیطی که در آن  افراد هم  انگیزه رشد و توسعه فردی وحرفه‌ای و  هم فرصت برای زندگی متعادل داشته باشند.

 • شفافیت و صداقت:

  ما خود را متعهد می دانیم که در گردش اطلاعات شفافیت و صداقت را اصل قرار دهیم. ما برای رسیدن به اهداف ارزشمند خود استقلال خود را حفظ می کنیم و برای حفظ منافع سازمان، تصمیمات و رفتارهای شفاف پیش می گیریم.

 • یادگیرندگی و پویایی:

  ما نگرشی پویا داریم، می دانیم که برای اینکه بهترین خود باشیم باید تغییر کنیم. ما مداوم در حال آموختن و به روز کردن  دانش و مهارت خود به ویژه به شکل مشارکتی و  جمعی هستیم. ما  از شکست ها و موفقیت ها، ارزیابی مداوم الگوهای ذهنی و از بررسی تصمیمات و رفتارهایمان  درس می گیریم و برای موثر و کارآمد شدن آن برنامه رشد و یادگیری داریم.

 • مسئولیت اجتماعی:

  ما خود را در مقابل جامعه و مردم و منابع سرزمینمان مسئول می دانیم و مصالح اجتماعي و محیط زیستی را که تاثیری بلند مدت در زندگی مردم دارد را بر منافع سازماني ترجيح می دهیم.

 • بهسازی مستمر:

  ما در TIT  به دنبال بهبود مستمر عملکرد و کیفیت خدمات به مشتریان  و نیز توسعه مداوم در حوزه فنی هستیم. ما اقدامات خود را ارزیابی و سعی می کنیم مسائل مان را درست بشناسیم و عارضه یابی کنیم تا بتوانیم در برنامه ریزی های شرکت آن ها را بهبود دهیم.