پروژه های شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

 
 

راه اندازی سیستم وفاداری باشگاه

مشتریان بانک گردشگری

 

1- طراحی کلی سیستم باشگاه مشتریان بانک گردشگری
2- توسعه سیستم وفاداری مشتریان بانک گردشگری
3- استفاده از زیرساخت مشترک جهت ارائه خدمات باشگاه گردشگری به اعضای خود و مشتریان بانک با رویکرد استفاده از خدمات بانک گردشگری شامل کارت ، کارتخوان بانکی ، درگاه اینترنتی و ....
4- ارائه توصیه های لازم برای نگهداری و توسعه باشگاه
5- ارائه گزیده ای از طرح های باشگاه مشتریان بانکی در سطح بین الملل
6- ارائه پیشنهاد برای طرح های انگیزشی در حوزه باشگاه مشتریان بانک گردشگری

<< بازگشت به نمونه کارها