پروژه های شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

 
 

اجرای پروژه Signage در شعب بانک

 گردشگری

 

نصب و راه اندازی سرور Signage و اتصال آن به سرور مرکزی بانک گردشگری برای نمایش همزمان و هماهنگ در تمامی شعب بانک گردشگری و نمایش آن بر روی LCD نصب شده در شعبه

<< بازگشت به نمونه کارها