پروژه های شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

 
 

طراحی وب سایت

 

- وب سایت شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران
- وب سایت شرکت توسعه مجتمع های بین راهی پارس زیگورات
- وب سایت شرکت آموزشی و پژوهشی اندیشه گردشگری ایرانیان

1- برگزاری جلسات مشاوره با حضور کارشناسان فنی سایت برای طراحی و راه اندازی وب سایت با بخش های مختلف شرکت از جمله امور سهام، روابط عمومی ،کارشناسان و مدیران مربوطه
2- طراحی و پیاده سازی این سایت ، باتوجه به نیازهای اعلام شده از طرف بخش های مرتبط
3- راه اندازی بخش انگلیسی
4- جمع آوری عکس، تهیه اخبار،گزارشات و به روزآوری آن ها
تهیه دامنه و هاست

<< بازگشت به نمونه کارها