پروژه های شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

 
 

تجهیز شعب بانک گردشگری

 

فروش و نصب دستگاه های خودپرداز
تجهیز تمامی شعب به All In One MSI
تجهیز بیش از 49 شعبه به سیستم های اداری

<< بازگشت به نمونه کارها