پروژه های شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران

 
 

طراحی و پیاده سازی پروژه شعب بانک

گردشگری

 

1- اجرای عملیات Passive و الکتریکال در بیش از 49 شعبه
2- طراحی و اجرای کامل شبکه دیتا ، تلفن
3- اجرای سیستم برق نرمال و برق اضطراری

<< بازگشت به نمونه کارها